Posts Tagged ‘offshore’

Vidensteknologi – med en hjælpende hånd

November 15th, 2012

Uge 46 er Iværksætter uge i Danmark og de helt store sejl er sat til fra både ministerier, Styrelser og diverse relevante organisationer. Jeg kipper med flaget for det store tiltag og undlader at skrive om de mange forhold der reelt begrænser landets iværksætter, for Danmark har i sandhed brug for Iværksættere. Fra politisk side bliver ”vidensteknologi” ofte trukket op af hatten, som kaninen der skal skabe fortsat vækst og velstand i Kongeriget. En enkelt detalje synes dog at være blevet overset, nemlig at vidensteknologi – det ligger lidt i begrebet – kræver højt uddannede medarbejder. En medarbejder gruppe som Danmark med usvigelig sikkerhed kommer til at have en eklatant mangel på i de kommende år, som følge at den generelle demografiske udvikling.
Er det så nu vi kaster håndklædet i ringen og lægger os ned for at afvente vores skæbne som nation. Nej!!, naturligvis ikke og da én af de løsninger der er til stede, i alt beskedenhed er noget jeg føler jeg ved lidt om, tillader jeg mig at illustrere sammenhængen.
Ud over det åbenlyse problem, som manglende arbejdskraft giver Iværksætteren med den geniale idé, vil en dansk Iværksætter også stå med udfordringen med lønninger der er signifikant højere end konkurrenter i udlandet og med medarbejdere der forventer mere ferie og kortere arbejdstid end udlandet. Offshore kan i det lys være en oplagt mulighed, med omkostninger der er signifikant lavere og tilgang til højt uddannet og godt motiverede medarbejdere. Mine holdninger til valg af leverandør og lokation har jeg omtalt i tidligere blogindlæg og skal derfor koncentrere mig om fordelene for Iværksætteren og dermed også Danmark.
Ved at anvende dansk arbejdskraft i en kombination med udenlandsk arbejdskraft og i den rigtige model. Vil mange Iværksættere allerede være langt længere i at realisere deres ideer. Man vil kunne udnytte de lokale danske fordele ved at have medarbejdere der behersker den kulturelle forståelse og indsigt i kundernes behov til fulde, samtidigt med at man vil kunne drage fordel af at have den økonomiske fordel og tilgangen til videnstunge medarbejdere. Det er min klare overbevisning at langt flere ideer ville blive påbegyndt, nå i mål hurtigere og ikke mindst overleve på sigt, hvis flere iværksættere tænkte denne organisering ind i deres forretningsplaner fra starten frem for når man er tynget af historik. Det er et fåtal af iværksættere der har midlerne til at ansætte de løntunge danske medarbejdere der skal til og resultatet er ofte at man halter sig igennem med løsninger som diplomatisk sagt ikke er optimale. Resultatet er ofte at man misser et vindue for en mulighed, ikke får lavet tingene ordentligt eller den gode idé løber bare stille og roligt ud i sandet – iværksætter gnisten bliver slukket
Sagt med andre ord er internationalisering ikke altid det farlige dyr, der giver ”urimelige” konkurrence forhold – det er også muligheder der liggere åbne for de Iværksættere og andre erhvervsledere der ser mulighederne for at organisere arbejde og udvikling anderledes og dermed drage fuld nytte af både lokal og Offshore tilstedeværelse.
Se eventuelt også tidlige blogindlæg på Amino om Iværksættere og IT Offshore IT Offshore – accelerator medicin for iværksættere

Hans Henrik Groth
Direktør inCaptiva Offshore Solutions
hhg@incaptiva.dk
VIDEO

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dobbelt-kulturel baggrund: Ja, tak!!

January 23rd, 2012

De danske mediers ensidige fokusering på en lille gruppe utilpassede 2. generations indvandrere ligger milevidt fra det faktum, at Danmark ligger inde med et ofte uudnyttet potentiale af veluddannede og velmotiverede medarbejdere med dobbelt-kulturel baggrund.
Et aktiv som især IT branchen med fordel kan og bør anvende.

De kommende års cocktail af IT branchens stigende behov for medarbejdere, arbejdsstyrkens faldende udvikling og et alt for utilstrækkeligt optag på IT uddannelserne i Danmark, vil med stor sikkerhed blive en afgørende udfordring for den danske IT branche.

Der er da også en stigende interesse for at virksomheder anvender IT Offshore, såvel i IT branchen, som blandt branchens kunder. Den stigende anvendelse af Offshore udvikling vil på sigt resultere i ændringer i arbejdsopgaverne for mange danske IT medarbejdere – oftest vil det resultere i mere spændende og mere ledende roller, men også en langt større internationalisering, end vi tidligere har set.

Medarbejdere med dobbelt-kulturel baggrund kan og bør få en nøglerolle i denne udvikling.
En rolle, hvor en dobbelt-kulturel baggrund, som måske ligefrem har været en ulempe tidligere, nu pludselig er en særdeles efterspurgt kompetence.

Hos inCaptiva Offshore Solution, som har ODC (Offshore Development Center) i Cairo, er det af stor værdi at have medarbejdere med dansk/arabisk baggrund ansat i roller der bygger bro mellem den danske og den ægyptiske organisation. Kombinationen af 2 modersmål, en dansk IT uddannelse og ikke mindst en forståelse for begge kulturer skaber stor værdi for firmaet og ikke mindst en spændende og central rolle for medarbejderen.

I inCaptiva Offshore Solutions er det erfaringen, at medarbejdere med denne særlige kulturelle baggrund ofte ser det som et privilegium dagligt at kunne anvende deres sproglige og kulturelle kompetencer sammen med deres professionelle uddannelse og erfaring.

I en multikulturel organisation spredt over flere lokationer i verden er kommunikation med tanke for det kulturelle afgørende og her ses det ofte, at ledelsen med stor fordel kan anvende medarbejdere på alle niveauer som en slags ”kulturelle rådgivere”, så budskaber både sendes og modtages korrekt.

En af de mere progressive uddannelsesinstitutioner, Business Academy Copenhagen Nord har også set denne udvikling og tilbyder Datamatiker og efterfølgende BA uddannelserne med en toning på Offshore udvikling. Der er ingen tvivl om at kandidater med denne indgang til IT og med en dobbelt kulturel baggrund, der matcher Offshore landet, vil være eftertragtede for virksomheder med IT Offshore aktiviteter.

På det samfundsmæssige plan er udviklingen ikke mindre positiv, da den kan bidrage positivt til en større forståelse og indsigt blandt etniske danskere og ikke mindst bane vejen for flere til integration på det danske arbejdsmarked. Også i udlandet bidrager den stigende anvendelse af IT Offshore til forbedret arbejdsvilkår og levestandard og ikke mindst et mere nuanceret syn på Danmarks værdier og holdninger.

Hans Henrik Groth
Direktør inCaptiva Offshore Solutions
hhg@incaptiva.dk

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +2 (from 2 votes)

Erfaringer fra Gartner’s Outsourcing & Vendor Management Summit i FL, USA

September 14th, 2011

Untitled from IT Offshore H. Groth IT Offshore on Vimeo.

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +2 (from 2 votes)

IT Offshore – en kulturel berigelse

August 1st, 2011

IT Offshore – en kulturel berigelse
Internationalitet har længe været et af de gode ord på CV’et – en egenskab, som mange stræber efter at opnå i deres arbejdsliv og deres private liv. Vi rejser oftere og fjernere og sidder med en følelse af, at nu er vi virkelig internationalt orienteret. Ofte oplever jeg dog, at vi mødes med kollegaer fra hele verden – iklædt det samme tøj, siddende i mødelokaler som er identiske og med rette corporate holdninger, som kun krydres lokalt hvis kollegaen er ”en af dem med dårlige engelsk kundskaber”, for naturligvis tale vi det samme sprog og helst til perfektion. Med andre ord er der en tendens til, at vi først er internationale, når vi alle er ens. Hvor blev kulturen af? Hvor blev diversiteten af? Hvor blev alt det spændende af og det der kan udvide vores personlige horisont og vores indsigt?

Jeg synes i virkeligheden slet ikke, vi er så fantastisk internationale – nok blot noget så kedeligt som ens – og jeg synes det er ærgerligt. Jeg hører til den gruppe af mennesker, der synes det er helt på sin plads at kunne føle, hvor jeg er i verden, når jeg træder ind af døren i vores Offshore Development Center i Cairo, Ægypten. Det skal være Ægypten og ikke et look a like Danmark.

I mit arbejde med IT Offshore har jeg ubevidst søgt det fremmede – søgt den kulturelle oplevelse og er blevet et rigere menneske. Jeg har selv haft fornøjelsen af at arbejde og rejse i Østeuropa, haft et tæt samarbejde med kollegaer i muslimske lande og arbejdet tæt sammen med danske kollegaer med dobbelt kulturel baggrund. Det er en fornøjelse at kunne berige sit arbejdsliv med inspiration fra andre kulturer og derigennem udvide sin egen kulturelle forståelse, indsigt og ikke mindst respekt for andre.

Respekt og forståelse er netop også hovedbestanddelen af en af de væsentligste forudsætninger for at opnå succes med IT offshore, nemlig den kulturelle forståelse og dermed evnen til at bygge bro mellem to kulturer. En forståelse, som kun sikres gennem fuld lokal forankring Offshore såvel som Onshore.

Jeg kan kun opfordre til at tage springet, når man nu kan blive kulturelt beriget samtidigt med at man opnår en forretningsmæssig værdi.

Hans Henrik Groth
Direktør inCaptiva Offshore Solutions
hhg@incaptiva.dk

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +2 (from 2 votes)

Lønomkostningen er da uinteressant!

May 11th, 2011

For nylig læste jeg en ældre, men glimrende artikel på Version 2 artiklen indeholdte en del gode vinkler på IT Offshore og alligevel var den første kommentar rettet mod lønomkostningen.

Jeg undres til stadighed over, at lønomkostningen/omkostningen fortsat er så central for mange når snakken går på IT Offshore. Jeg medgiver naturligvis, at omkostningerne er og bliver vigtige i enhver handel, men der er mange andre aspekter som reelt er mere centrale, når emnet er IT Offshore.
Hvorfor er det, vi i ansættelsen af en dansk medarbejder ser på kompetencer – værdi for virksomheden – lønomkostning. Mens at rækkefølgen er modsat, når der er tale om en Offshore medarbejder.
Alle de afledte omkostninger ved en ansættelse – husleje, arbejdsstation, sociale omkostninger etc – bliver også ofte glemt i en dansk ansættelse. Ofte glider diskussionen omkring Offshore eller ej over i en De/Vi diskussion, hvor formålet til tider kan synes at være en argumentation imod anvendelsen af Offshore kompetencer.
Jeg synes, at denne tilstand er ærgerlig for de mange danske virksomheder der med dygtige IT Ressourcer i et ODC (Offshore Development Center) ville kunne høste ikke alene økonomiske fordele, men frem for alt sikre sig strategiske fordele på en række andre områder.
Med en ensidig fokus på økonomiske besparelser, fjernes fokus fra områder som adgangen til en større talentmasse, adgang til et højere kompetence niveau og ikke mindst højt motiverede medarbejdere – alle forhold, som kan have en langt større betydning for de fleste danske virksomheder.

Mit argument er således, at selvom vi oftest som udbyder af IT Offshore er i stand til at tilbyde løsninger der er langt billigere end et tilsvarende dansk setup, er det helt andre områder at virksomheder bør fokusere på. En virksomhed bør i langt højere grad se på de strategiske fordele som følger en beslutning om at anvende Offshore ressourcer.

Hans Henrik Groth
Direktør inCaptiva Offshore Solutions
hhg@incaptiva.dk

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +2 (from 2 votes)

Ægypten – “Offshoring Destination of the Year”

July 22nd, 2010

Ægypten er netop blevet kåret som bedste IT Offshore destination i 2010 af European Outsourcing Association (EOA).
Efter en flot placering som nummer 6 på A.T. Kearney Global Services Location Index™ i slutningen af 2009, er dette endnu en blåstempling af Ægypten som et rigtigt spændende Offshore land.

Netop valget af det rigtige Offshore land var emnet for mit sidste blog indlæg og af gode grunde, da det er en irreversibel beslutning som har afgørende betydning i år fremad – man køber jo heller ikke hus uden lige at undersøge om der er planlagt en motorvej i baghaven.

Det fremadrettede perspektiv er uendeligt vigtigt i valg af land til IT Offshore så man ikke vælger en gren der allerede er halvt savet over.  Kåringen af Ægypten som bedste Offshore destination er derfor dobbelt interessant idet Ægypten også i årene fremover tegner til at blive en Nearshore lokation med en rolig og stabil udvikling i lønninger.   Ægypten og i særdeleshed Cairo byder på muligheden for et stabil samfundsmæssigt grundlag, der ikke udvandes af lønstigninger og flaskehalse på dygtige medarbejdere.

Når Star Alliance selskabet EgyptAir fra 1.oktober åbner direkte rute mellem Cairo og København bliver Ægypten for alvor et Nearshore land med en rejsetid på godt 4 timer.

Alt i alt et særdeles spændende Offshore land, som også vil kunne agere gate way til det meget interessante arabisksprogede marked i regionen.  Vi hjælper selv virksomheder der udover at placere deres IT udvikling i vores Offshore Development Center i Cairo også ønsker lokal støtte i forhold til det lokale regionale marked.

Hans Henrik Groth
Direktør inCaptiva Offshore Solutions
hhg@incaptiva.dk

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +1 (from 1 vote)