Posts Tagged ‘Mangel på uddannet arbejdskraft koster Danmark milliarder’

I seng med kunden!

January 20th, 2016

Well, helt så langt er vi trods alt ikke nået, men vi arbejder meget på at flytte de traditionelle grænser for nærhed til kunderne. Hele vores leverancemodel lægger op til, at vi skal opbygge en nærhed til vores kunder – ikke alene i det daglige arbejde med kunderne, men i særdeleshed i vores leverancer.

Derfor var det også med stolthed at jeg for nylig takkede ja til en invitation til at deltage i en af vores kunders interne personalearrangement. Hvilken større bekræftelse kan jeg ønske mig, når en kunde inviterer mig med som en af deres egne. Det er altid en rar fornemmelse få lov til at være med på holdet, men for mig er det derudover også et udtryk for, at det vi arbejder for også krystalliserer sig i praksis. Jeg tager meget gerne de forpligtigelser med, som også hører med til at blive lukket ind i familien.

Jeg tror ikke, at der er den lærebog i markedsføring, som ikke fortæller, at vi skal sætte kunden i centrum, men når man sammen med kunden udvikler forholdet til en nærhed og en fortrolighed, som indebærer at man ser fælles på både glæder og udfordringer, og når vi som leverandør har medarbejdere, der først tænker på kundernes behov, og leverandører/kunder/medarbejdere i bogstavelig forstand lukker hinanden ind i hinandens hjem, så må det vel siges, at vi har gjort teori til praksis. Først der har vi et forhold, hvor vi for alvor kan lægge leverandør-/kundeforholdet bag os og fokusere på det bedst mulige resultat. Så kan vi godt tillade os at kalde os partner for vores kunder.

Billedligt talt går vi fra at spille singletennis mod hinanden, og sikkert have en god kamp, til at spille double sammen og vinde kampen.

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Hvilke kriterier er vigtigst for dig, der står over for at skulle vælge en partner til udførelse af it-opgaver i udlandet?

October 20th, 2015

Erfaringen siger, at prisen naturligvis spiller en væsentlig rolle for virksomhederne, altså det faktum, at man for en lavere omkostning har adgang til ressourcer på højt niveau. Men når det er sagt, så nævner rigtig mange virksomheder også parametre som fx ordentlige arbejdsforhold, konkurrencedygtige lokale lønninger og at den udførende virksomhed tager et reelt ansvar for sine medarbejdere i det land, hvor opgaverne udføres.
Det er nemlig ikke altid en selvfølge.
For de fleste danske virksomheder er det derimod en selvfølge at følge reglerne på det danske arbejdsmarked. Vi følger en lang tradition med stadigt forbedrede forhold for danske medarbejdere, retten til ferie, adgang til sygedagpenge, hvis uheldet skulle være ude, overarbejdsbetaling, etc.
For rigtig mange it-medarbejdere i oversøiske lande er disse forhold ikke en selvfølge. Og det kan være svært at gennemskue, hvordan forholdene er, når man er ude at købe ind i dette marked.
Ét er, at man kan se, om lokalerne, som medarbejderne arbejder i, er i orden. Noget andet er alle de ”usynlige” faktorer, som jo også ofte er dem, der har afholdt de danske virksomheder fra selv at oprette kontor med medarbejdere i et oversøisk land. Hvordan er arbejdsmarkedet reguleret her?
Når man altså står over for at skulle vælge en partner i et land, som man måske ikke har noget forhåndskendskab til, er det væsentligt og vigtigt at kunne stole på, at man har valgt rigtigt. At det så at sige ligger i den udbydende virksomheds DNA, at alt er, som det skal være – om medarbejderne sidder i Danmark eller i udlandet.
Hvad skal du specifikt undersøge, når du vælger partner til it-projekter i udlandet:
• At medarbejderne har ordentlige fysiske arbejdsforhold
• At medarbejderne arbejder på reelle ansættelseskontrakter
• At arbejdsretten i det pågældende land følges og overholdes
Hvis der er styr på disse forhold hos din leverandør, vil du også have større sikkerhed for, at dit projekt lykkes, og – ikke mindst – at du og din virksomhed tager jeres samfundsansvar alvorligt.

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Kloge hoveder søges – Danmark mangler i runde tal 100.000 af slagsen

August 23rd, 2010

Kloge hoveder søges – Danmark mangler i runde tal 100.000 af slagsen

Mangel på arbejdskraft rammer med usvigelig sikkerhed Danmark indenfor de kommende år  og offentlige såvel som private arbejdsgivere vil igen skulle sweet talke potentielle medarbejdere for overhovedet at komme i nærheden af dem.  Danmark vil indenfor de kommende få år mangle op mod 100.000 veluddannede i landets arbejdsstyrke.

Den øjeblikkelige situation med en vis arbejdsløshed i Danmark har, selv om vi fortsat ligger langt under andre europæiske lande, givet et tiltrængt pusterum til HR-afdelinger rundt omkring, efter at de indtil for få år siden var tvunget til at løbe efter enhver potentiel kandidat, der kom i deres søgelys – det er med andre ord blevet lidt lettere, at finde egnede kandidater. Men det er altså en stakket frist.
Indenfor få år vil vi opleve en situation, hvor årene op til Finanskrisen, blot kommer til at fremstå som en generalprøve til en ubarmhjertig kamp om de kloge hoveder.

Med ikke mindre end 4 rapporter indenfor kort tid (fra så forskellige udgivere som Udlændingeservice, Dansk Erhverv, Ingeniørforeningen IDA og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), er der forhåbentligt trykket start på de ansvarlige politikere.  Alle rapporterne giver hver deres dystre syn på arbejdsstyrkens udvikling, når vi ser på de veluddannede kandidater – dem Danmark skal leve af.

På trods af at baggrunden må siges at være rimelig forudsigelig, nemlig den demografiske ændring i befolkningen, har der indtil nu ikke hersket den store interesse blandt de ansvarlige politikere til at modgå denne uundgåelige udvikling. Det er svært at se, at der reelt er taget tiltag til at imødegå den trussel som dansk erhvervsliv står over for – og som AE vurderer kommer til at koste 2 procent af BNP svarende til 29 mia. alene i 2019!!   Reelt kan der argumenteres, at det private erhvervsliv bliver dobbelt ramt af denne konkurrence om medarbejdere, grundet en kraftigt stigende offentlig sektor der nu ligge lige under 770.000 personer. Det positive er jo naturligvis at den øjeblikkelige arbejdsløshed for en lang række grupper vil løse sig helt automatisk, da der netop i disse år er en stor afgang fra arbejdsmarkedet.

Alene på ingeniørområdet vurdere IDA, at Danmark allerede i 2015 mangler 7.600 ingeniører, stigende til hele 20.000 i 2025 – et område som ellers traditionelt har været et af de drivende områder for dansk industri og eksport.  Til den forholdsmæssige sammenligning, indeholder den nuværende arbejdsstyrke 67.000 ingeniører. Det offentlige kan eksempelvis se frem til, at op mod 17% af ingeniør stillingerne vil være ubesatte.  Andre brancher som rammes hårdt er sundhedssektoren og IT-sektoren, som følge af aldringen af befolkningen og en utilstrækkelig tilgang af nyuddannede.

Danmarks ungdom er dog ikke helt tabt bag en vogn.  De har allerede forstået konsekvensen af den demografiske udvikling og vendt den til noget positivt – for dem selv.  I en sammenlignende undersøgelse foretaget af analysevirksomheden Trendence Institute blandt unge i 24 europæiske lande, skiller de danske unge sig ud med langt højere forventninger til løn end deres ligestillede i de øvrige lande.  Hertil kommer så en udpræget forventning om, at der ikke skal lægges alt for mange arbejdstimer.  Uden tvivl god læsning for den lidt magelige studerende, men nærmest skræmmende for landets arbejdsgivere.

Nu skulle man mene at ovenstående i sig selv er skræmmende nok, men der er yderligere en sidegevinst.  Forventningen er, at vi indenfor de kommende 10 år vil have flere danskere der ikke er en del af arbejdsstyrken end der er danskere, der er en del af arbejdsstyrken. Med en offentlig sektor, der rundt regnet udgør en tredjedel af arbejdsstyrken er det ikke just fremmende for Danmarks konkurrenceevne – og arbejdsstyrken kommer alene på baggrund af forsørgerforpligtigelsen overfor ældre, til at blive væsentligt mere belastet.  I dag er vi 4 personer til at forsørge hver pensionist – i 2018 er vi 2,8.

Arbejdskraft mangel – hvordan løser vi problemet
Ja, én mulighed er jo at gå aktivt i gang med at producere en ny og større årgang unge, men selvom de fleste nok vil se det som en fornøjelig beskæftigelse, er tidshorisonten desværre lidt for lang til for alvor at bidrage til løsningen af problemet.

Der er ingen tvivl om, at der skal gøres en målrettet indsats for generelt at få højnet uddannelsesniveauet i Danmark – i den sammenhæng må det siges at være bekymrende, at der hvor det hele skal finde sin start – folkeskolen – er 16-17% af lærerkræfterne over 55 år!  Måske ikke de bedste forudsætninger for at få samlet op på de 20% af ungdomsårgangene der p.t. aldrig opnår en kompetencegivende uddannelse.  Og konkurrencen er der allerede; uddannelsesniveauet for unge mennesker ligger allerede højt/højere i flere af de lande som vi indtil for nylig ville betegne som udviklingslande.  Niveauet i lande som Malaysia, Thailand og Mexico er eksempelvis højere end i Italien og Polen ligger højere end Tyskland og man skal vist være noget af en optimist, hvis man tror at denne udvikling ændre sig.

Immigration til Danmark er afgjort en mulighed for, at modgå den forventede udvikling og var da også en af hovedårsagerne bag en omfattende analyse som Institut for Fremtidsforskning tidligere i år afleverede til Udlændingeservice.  Igen kan man undres over politikernes udmelding om at indvandring skulle afgrænses til personer fra vores nabolande – nabolande, som har en stort set identisk demografisk udfordring.

En mulig løsning, som af naturlige grunde interesserer mig personligt, er muligheden for at lægge en del arbejdspladser ud af landet via, outsourcing/offshoring.  Nogle af nøgleordene i Offshoring er langt lavere løn, bedre uddannelsesniveau og høj medarbejder motivation.  Modsat tæller naturligvis de krav til ændret organisering, som Offshore medfører og der er da også rigtigt mange danske virksomheder, der på den tunge måde har måttet erkende.  Faktum er dog, at Offshore sagtens kan fungere og det giver virksomhederne, der tager skridtet adskillige fordele – såvel operativt som strategisk.

Mit mantra er derfor også, at en hver ansvarlig ledelse i det mindste bør overveje hvorledes de skal håndtere udfordringen i de kommende år og at de fornuftigt anvender den øjeblikkelige stilstand til at påbegynde erfaringsopbygningen omkring anvendelse af Offshore for derved at stå bedst muligt rustet i det fremtidige arbejdsmarked.
Hans Henrik Groth
Direktør inCaptiva Offshore Solutions
hhg@incaptiva.dk

Kilder:
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – Mangel på uddannet arbejdskraft koster Danmark milliarder. (juli 2010)
Udlændingeservice (Institut for fremtidsforskning) – Analyse af nye muligheder og udfordringer. (februar 2010)
Dansk Erhverv – Offentligt forbrug kannibaliserer væksten (juli 2010)
Ingeniørforeningen IDA – Den demografiske udfordring på ingeniørområdet (april 2010)
Politiken – Danske unge forventer høj løn og lav arbejdstid (august 2010)

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 2 votes)