Posts Tagged ‘Lønomkostninger’

Hvilke kriterier er vigtigst for dig, der står over for at skulle vælge en partner til udførelse af it-opgaver i udlandet?

October 20th, 2015

Erfaringen siger, at prisen naturligvis spiller en væsentlig rolle for virksomhederne, altså det faktum, at man for en lavere omkostning har adgang til ressourcer på højt niveau. Men når det er sagt, så nævner rigtig mange virksomheder også parametre som fx ordentlige arbejdsforhold, konkurrencedygtige lokale lønninger og at den udførende virksomhed tager et reelt ansvar for sine medarbejdere i det land, hvor opgaverne udføres.
Det er nemlig ikke altid en selvfølge.
For de fleste danske virksomheder er det derimod en selvfølge at følge reglerne på det danske arbejdsmarked. Vi følger en lang tradition med stadigt forbedrede forhold for danske medarbejdere, retten til ferie, adgang til sygedagpenge, hvis uheldet skulle være ude, overarbejdsbetaling, etc.
For rigtig mange it-medarbejdere i oversøiske lande er disse forhold ikke en selvfølge. Og det kan være svært at gennemskue, hvordan forholdene er, når man er ude at købe ind i dette marked.
Ét er, at man kan se, om lokalerne, som medarbejderne arbejder i, er i orden. Noget andet er alle de ”usynlige” faktorer, som jo også ofte er dem, der har afholdt de danske virksomheder fra selv at oprette kontor med medarbejdere i et oversøisk land. Hvordan er arbejdsmarkedet reguleret her?
Når man altså står over for at skulle vælge en partner i et land, som man måske ikke har noget forhåndskendskab til, er det væsentligt og vigtigt at kunne stole på, at man har valgt rigtigt. At det så at sige ligger i den udbydende virksomheds DNA, at alt er, som det skal være – om medarbejderne sidder i Danmark eller i udlandet.
Hvad skal du specifikt undersøge, når du vælger partner til it-projekter i udlandet:
• At medarbejderne har ordentlige fysiske arbejdsforhold
• At medarbejderne arbejder på reelle ansættelseskontrakter
• At arbejdsretten i det pågældende land følges og overholdes
Hvis der er styr på disse forhold hos din leverandør, vil du også have større sikkerhed for, at dit projekt lykkes, og – ikke mindst – at du og din virksomhed tager jeres samfundsansvar alvorligt.

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Lønomkostningen er da uinteressant!

May 11th, 2011

For nylig læste jeg en ældre, men glimrende artikel på Version 2 artiklen indeholdte en del gode vinkler på IT Offshore og alligevel var den første kommentar rettet mod lønomkostningen.

Jeg undres til stadighed over, at lønomkostningen/omkostningen fortsat er så central for mange når snakken går på IT Offshore. Jeg medgiver naturligvis, at omkostningerne er og bliver vigtige i enhver handel, men der er mange andre aspekter som reelt er mere centrale, når emnet er IT Offshore.
Hvorfor er det, vi i ansættelsen af en dansk medarbejder ser på kompetencer – værdi for virksomheden – lønomkostning. Mens at rækkefølgen er modsat, når der er tale om en Offshore medarbejder.
Alle de afledte omkostninger ved en ansættelse – husleje, arbejdsstation, sociale omkostninger etc – bliver også ofte glemt i en dansk ansættelse. Ofte glider diskussionen omkring Offshore eller ej over i en De/Vi diskussion, hvor formålet til tider kan synes at være en argumentation imod anvendelsen af Offshore kompetencer.
Jeg synes, at denne tilstand er ærgerlig for de mange danske virksomheder der med dygtige IT Ressourcer i et ODC (Offshore Development Center) ville kunne høste ikke alene økonomiske fordele, men frem for alt sikre sig strategiske fordele på en række andre områder.
Med en ensidig fokus på økonomiske besparelser, fjernes fokus fra områder som adgangen til en større talentmasse, adgang til et højere kompetence niveau og ikke mindst højt motiverede medarbejdere – alle forhold, som kan have en langt større betydning for de fleste danske virksomheder.

Mit argument er således, at selvom vi oftest som udbyder af IT Offshore er i stand til at tilbyde løsninger der er langt billigere end et tilsvarende dansk setup, er det helt andre områder at virksomheder bør fokusere på. En virksomhed bør i langt højere grad se på de strategiske fordele som følger en beslutning om at anvende Offshore ressourcer.

Hans Henrik Groth
Direktør inCaptiva Offshore Solutions
hhg@incaptiva.dk

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +2 (from 2 votes)