Posts Tagged ‘java’

CSR en naturlig del af IT Offshore

November 14th, 2011

CSR (Corporate Social Responsibility) er blevet et af de seneste modeord i dansk erhvervsliv, men i IT Offshore sammenhæng har vi længe arbejdet med CSR – nuvel, vi har måske ikke brugt termen CSR i samme omfang som nu, men det er reelt en ganske rendyrket form for CSR, der er blevet udlevet i det daglige arbejde med Offshore lokationer.
Det er helt naturligt og i øvrigt sund forretningsmæssig logik, at søge at udvikle Offshore lokationer gennem overførsel af danske værdier, hvor dette er muligt. Bemærk netop ordene ”hvor dette er muligt”, da en af de største fejl vil være at forsøge at transformere en Offshore lokation til et mini Danmark.
CSR skal udøves med stor respekt for den stedlige kultur og en fordanskning vil være et selvmål af kaliber, da de kulturelle forskelle, hvis disse anvendes rigtigt, netop er en af styrkerne ved Offshore anvendelse.
Vi sidder ikke med en naiv idé om, at vi kan ændre verden men vi kan påvirke vores udenlandske medarbejdere gennem vores ledelse og vores forretningskultur og derigennem inspirere til at vores udenlandske kollegaer tager stafetten op og derigennem overfører nogle af de værdier, der ligger i den danske triple helix model – samspillet mellem Uddannelse, det politiske system og forretningskulturen.

Vi er i inCaptiva Offshore Solution faktisk gået så langt som til at undervise vores Offshore ledelse i triple helix.
CSR i Offshore sammenhæng er således ikke et spørgsmål om at stille sig op på skamlen som Messias, men en daglig gensidig læring og respekt, som naturligvis også indeholder bederum og halal mad i den danske del af organisationen. Hertil kommer naturligvis de mere praktiske tiltag med at forbedre de fysiske rammer på Offshore lokationen i form af uddannelse, lokaleforbedringer og udstyr, som sikre at de fysiske rammer ikke er begrænsende for det forretningsmæssige.
I inCaptiva Offshore Solutions tilfælde ligger der også implicit en CSR aktivitet i Danmark, idet vi aktivt bruger danske medarbejdere med dobbeltkulturel baggrund, der kender den lokale kultur og taler sproget på Offshore lokationen.

Dette er sund forretningsmæssig logik, men det giver samtidigt mulighed for at danske medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, kan drage fuldt udbytte af deres sproglige og kulturelle kompetencer – kompetencer som måske ikke altid har været til fordel for dem.
For IT Offshore gælder der en ekstra spændende vinkel på CSR. Nemlig det forhold, at kunder der anvender IT Offshore gennem deres engagement naturligt deltager i CSR aktiviteterne og derfor også bør have tilsvarende kredit for dette CSR engagement. Med andre ord ligger der en mulighed åben for at lave en sund forretningsmæssig beslutning, samtidigt med at man som virksomhed tager et aktivt socialt ansvar – såvel nationalt som internationalt.

Hans Henrik Groth
Direktør inCaptiva Offshore Solutions
hhg@incaptiva.dk

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +2 (from 2 votes)