Posts Tagged ‘it partner’

Dobbelt-kulturel baggrund: Ja, tak!!

January 23rd, 2012

De danske mediers ensidige fokusering på en lille gruppe utilpassede 2. generations indvandrere ligger milevidt fra det faktum, at Danmark ligger inde med et ofte uudnyttet potentiale af veluddannede og velmotiverede medarbejdere med dobbelt-kulturel baggrund.
Et aktiv som især IT branchen med fordel kan og bør anvende.

De kommende års cocktail af IT branchens stigende behov for medarbejdere, arbejdsstyrkens faldende udvikling og et alt for utilstrækkeligt optag på IT uddannelserne i Danmark, vil med stor sikkerhed blive en afgørende udfordring for den danske IT branche.

Der er da også en stigende interesse for at virksomheder anvender IT Offshore, såvel i IT branchen, som blandt branchens kunder. Den stigende anvendelse af Offshore udvikling vil på sigt resultere i ændringer i arbejdsopgaverne for mange danske IT medarbejdere – oftest vil det resultere i mere spændende og mere ledende roller, men også en langt større internationalisering, end vi tidligere har set.

Medarbejdere med dobbelt-kulturel baggrund kan og bør få en nøglerolle i denne udvikling.
En rolle, hvor en dobbelt-kulturel baggrund, som måske ligefrem har været en ulempe tidligere, nu pludselig er en særdeles efterspurgt kompetence.

Hos inCaptiva Offshore Solution, som har ODC (Offshore Development Center) i Cairo, er det af stor værdi at have medarbejdere med dansk/arabisk baggrund ansat i roller der bygger bro mellem den danske og den ægyptiske organisation. Kombinationen af 2 modersmål, en dansk IT uddannelse og ikke mindst en forståelse for begge kulturer skaber stor værdi for firmaet og ikke mindst en spændende og central rolle for medarbejderen.

I inCaptiva Offshore Solutions er det erfaringen, at medarbejdere med denne særlige kulturelle baggrund ofte ser det som et privilegium dagligt at kunne anvende deres sproglige og kulturelle kompetencer sammen med deres professionelle uddannelse og erfaring.

I en multikulturel organisation spredt over flere lokationer i verden er kommunikation med tanke for det kulturelle afgørende og her ses det ofte, at ledelsen med stor fordel kan anvende medarbejdere på alle niveauer som en slags ”kulturelle rådgivere”, så budskaber både sendes og modtages korrekt.

En af de mere progressive uddannelsesinstitutioner, Business Academy Copenhagen Nord har også set denne udvikling og tilbyder Datamatiker og efterfølgende BA uddannelserne med en toning på Offshore udvikling. Der er ingen tvivl om at kandidater med denne indgang til IT og med en dobbelt kulturel baggrund, der matcher Offshore landet, vil være eftertragtede for virksomheder med IT Offshore aktiviteter.

På det samfundsmæssige plan er udviklingen ikke mindre positiv, da den kan bidrage positivt til en større forståelse og indsigt blandt etniske danskere og ikke mindst bane vejen for flere til integration på det danske arbejdsmarked. Også i udlandet bidrager den stigende anvendelse af IT Offshore til forbedret arbejdsvilkår og levestandard og ikke mindst et mere nuanceret syn på Danmarks værdier og holdninger.

Hans Henrik Groth
Direktør inCaptiva Offshore Solutions
hhg@incaptiva.dk

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +2 (from 2 votes)

CSR en naturlig del af IT Offshore

November 14th, 2011

CSR (Corporate Social Responsibility) er blevet et af de seneste modeord i dansk erhvervsliv, men i IT Offshore sammenhæng har vi længe arbejdet med CSR – nuvel, vi har måske ikke brugt termen CSR i samme omfang som nu, men det er reelt en ganske rendyrket form for CSR, der er blevet udlevet i det daglige arbejde med Offshore lokationer.
Det er helt naturligt og i øvrigt sund forretningsmæssig logik, at søge at udvikle Offshore lokationer gennem overførsel af danske værdier, hvor dette er muligt. Bemærk netop ordene ”hvor dette er muligt”, da en af de største fejl vil være at forsøge at transformere en Offshore lokation til et mini Danmark.
CSR skal udøves med stor respekt for den stedlige kultur og en fordanskning vil være et selvmål af kaliber, da de kulturelle forskelle, hvis disse anvendes rigtigt, netop er en af styrkerne ved Offshore anvendelse.
Vi sidder ikke med en naiv idé om, at vi kan ændre verden men vi kan påvirke vores udenlandske medarbejdere gennem vores ledelse og vores forretningskultur og derigennem inspirere til at vores udenlandske kollegaer tager stafetten op og derigennem overfører nogle af de værdier, der ligger i den danske triple helix model – samspillet mellem Uddannelse, det politiske system og forretningskulturen.

Vi er i inCaptiva Offshore Solution faktisk gået så langt som til at undervise vores Offshore ledelse i triple helix.
CSR i Offshore sammenhæng er således ikke et spørgsmål om at stille sig op på skamlen som Messias, men en daglig gensidig læring og respekt, som naturligvis også indeholder bederum og halal mad i den danske del af organisationen. Hertil kommer naturligvis de mere praktiske tiltag med at forbedre de fysiske rammer på Offshore lokationen i form af uddannelse, lokaleforbedringer og udstyr, som sikre at de fysiske rammer ikke er begrænsende for det forretningsmæssige.
I inCaptiva Offshore Solutions tilfælde ligger der også implicit en CSR aktivitet i Danmark, idet vi aktivt bruger danske medarbejdere med dobbeltkulturel baggrund, der kender den lokale kultur og taler sproget på Offshore lokationen.

Dette er sund forretningsmæssig logik, men det giver samtidigt mulighed for at danske medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, kan drage fuldt udbytte af deres sproglige og kulturelle kompetencer – kompetencer som måske ikke altid har været til fordel for dem.
For IT Offshore gælder der en ekstra spændende vinkel på CSR. Nemlig det forhold, at kunder der anvender IT Offshore gennem deres engagement naturligt deltager i CSR aktiviteterne og derfor også bør have tilsvarende kredit for dette CSR engagement. Med andre ord ligger der en mulighed åben for at lave en sund forretningsmæssig beslutning, samtidigt med at man som virksomhed tager et aktivt socialt ansvar – såvel nationalt som internationalt.

Hans Henrik Groth
Direktør inCaptiva Offshore Solutions
hhg@incaptiva.dk

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +2 (from 2 votes)