Posts Tagged ‘fordele ved outsourcing’

IT Offshore 3.0 – med den rigtige IT partner

December 18th, 2011

Anvendelsen af IT Offshore er gået ind i en ny epoke. Vi ser i stigende grad en langt stærkere integration til andre Offshore Development Center (ODC’ere) i andre del af verden og til organisationen i Onshore landet.
Offshore har lige som alle andre brancher udviklet sig over tid, og mit postulat er at vi i de kommende år vil se at IT Offshore anvendelse bliver yderligere professionaliseret og at nyttevirkningen vil blive stærkt forbedret. Offshore blot som en slags IT support er ikke nok og fokus lægges på dybt integrerede samarbejder.

Offshore 1.0.
Med sin start i 90’erne, hvor Offshore tankegange udsprang i Indien stærkt promoveret af den indiske regering, lå det i kortene at der primært var tale om arbejdstunge processer. Eller for at sige det lige ud – alt det kedelige arbejde som vi i vesten ikke selv gad eller kunne se en umiddelbar økonomisk gevinst på blev outsourcet. Opgaverne var typisk afgrænsede og med en indstilling, som ikke adskilte sig meget fra koloniherrernes indstilling i 1800-tallet, blev selv den mindste detalje specificeret, da den almindelige antagelse var, at nok kunne den indiske medarbejder arbejde længe og til en billig løn, men tankevirksomheden måtte vi hellere selv håndterer. Jeg må med dyb forundring konstatere, at man fra tid til anden fortsat møder denne holdning.

Offshore 2.0.
For ca. 15 år siden (udviklingen har naturligvis været glidende) var udviklingen, at Offshore medarbejdere blev en mere fast del af de store internationale organisationer og man begyndte at se Offshore afdelingerne som en fast del af organisationen, som var kommet for at blive. Mange opgaver var fortsat afgrænsede og specifikationen var omfattende, men man begyndte at se værdien af at der blev opbygget et egentligt domænekendskab i ODC’en (Offshore Development Center)

Offshore 3.0.
Offshore 3.0 er ved at lette i disse år og indebærer en fuld integration til organisationen i Onshore landet. Vi tale således ikke længere om vores offshore afdeling, men om vores Offshore kollegaer. Vi sender ikke længere en lang kravspecifikation offshore, men diskutere dagligt udfordringer og løsninger på problemer. Vi ser ikke længere vores udenlandske kollegaer som folk der skal hjælpes, men har fanget det faktum, at de som oftest er bedre uddannet, mere erfarne og tale et mere korrekt engelsk uden behov for at sige ”kind of..” i hver anden sætning. Udviklingsteamet er i sandhed blevet virtuelt og de skarpe hjerner herhjemme har forstået at arkitekturen og problemer ofte udvikles og løses Offshore.
Dette åbner også for en ligeværdig og forretningsmæssig mere strategisk anvendelse af Offshore, der for alvor skaber værdi for mange virksomheder i form af strategiske konkurrencemæssige forspring og ikke blot en simpel besparelse i kvartalsregnskabet.

Hans Henrik Groth
Direktør inCaptiva Offshore Solutions
hhg@incaptiva.dk

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +3 (from 3 votes)