Archive for the ‘it offshore’ category

Hvilke kriterier er vigtigst for dig, der står over for at skulle vælge en partner til udførelse af it-opgaver i udlandet?

October 20th, 2015

Erfaringen siger, at prisen naturligvis spiller en væsentlig rolle for virksomhederne, altså det faktum, at man for en lavere omkostning har adgang til ressourcer på højt niveau. Men når det er sagt, så nævner rigtig mange virksomheder også parametre som fx ordentlige arbejdsforhold, konkurrencedygtige lokale lønninger og at den udførende virksomhed tager et reelt ansvar for sine medarbejdere i det land, hvor opgaverne udføres.
Det er nemlig ikke altid en selvfølge.
For de fleste danske virksomheder er det derimod en selvfølge at følge reglerne på det danske arbejdsmarked. Vi følger en lang tradition med stadigt forbedrede forhold for danske medarbejdere, retten til ferie, adgang til sygedagpenge, hvis uheldet skulle være ude, overarbejdsbetaling, etc.
For rigtig mange it-medarbejdere i oversøiske lande er disse forhold ikke en selvfølge. Og det kan være svært at gennemskue, hvordan forholdene er, når man er ude at købe ind i dette marked.
Ét er, at man kan se, om lokalerne, som medarbejderne arbejder i, er i orden. Noget andet er alle de ”usynlige” faktorer, som jo også ofte er dem, der har afholdt de danske virksomheder fra selv at oprette kontor med medarbejdere i et oversøisk land. Hvordan er arbejdsmarkedet reguleret her?
Når man altså står over for at skulle vælge en partner i et land, som man måske ikke har noget forhåndskendskab til, er det væsentligt og vigtigt at kunne stole på, at man har valgt rigtigt. At det så at sige ligger i den udbydende virksomheds DNA, at alt er, som det skal være – om medarbejderne sidder i Danmark eller i udlandet.
Hvad skal du specifikt undersøge, når du vælger partner til it-projekter i udlandet:
• At medarbejderne har ordentlige fysiske arbejdsforhold
• At medarbejderne arbejder på reelle ansættelseskontrakter
• At arbejdsretten i det pågældende land følges og overholdes
Hvis der er styr på disse forhold hos din leverandør, vil du også have større sikkerhed for, at dit projekt lykkes, og – ikke mindst – at du og din virksomhed tager jeres samfundsansvar alvorligt.

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

CSR en naturlig del af IT Offshore

November 14th, 2011

CSR (Corporate Social Responsibility) er blevet et af de seneste modeord i dansk erhvervsliv, men i IT Offshore sammenhæng har vi længe arbejdet med CSR – nuvel, vi har måske ikke brugt termen CSR i samme omfang som nu, men det er reelt en ganske rendyrket form for CSR, der er blevet udlevet i det daglige arbejde med Offshore lokationer.
Det er helt naturligt og i øvrigt sund forretningsmæssig logik, at søge at udvikle Offshore lokationer gennem overførsel af danske værdier, hvor dette er muligt. Bemærk netop ordene ”hvor dette er muligt”, da en af de største fejl vil være at forsøge at transformere en Offshore lokation til et mini Danmark.
CSR skal udøves med stor respekt for den stedlige kultur og en fordanskning vil være et selvmål af kaliber, da de kulturelle forskelle, hvis disse anvendes rigtigt, netop er en af styrkerne ved Offshore anvendelse.
Vi sidder ikke med en naiv idé om, at vi kan ændre verden men vi kan påvirke vores udenlandske medarbejdere gennem vores ledelse og vores forretningskultur og derigennem inspirere til at vores udenlandske kollegaer tager stafetten op og derigennem overfører nogle af de værdier, der ligger i den danske triple helix model – samspillet mellem Uddannelse, det politiske system og forretningskulturen.

Vi er i inCaptiva Offshore Solution faktisk gået så langt som til at undervise vores Offshore ledelse i triple helix.
CSR i Offshore sammenhæng er således ikke et spørgsmål om at stille sig op på skamlen som Messias, men en daglig gensidig læring og respekt, som naturligvis også indeholder bederum og halal mad i den danske del af organisationen. Hertil kommer naturligvis de mere praktiske tiltag med at forbedre de fysiske rammer på Offshore lokationen i form af uddannelse, lokaleforbedringer og udstyr, som sikre at de fysiske rammer ikke er begrænsende for det forretningsmæssige.
I inCaptiva Offshore Solutions tilfælde ligger der også implicit en CSR aktivitet i Danmark, idet vi aktivt bruger danske medarbejdere med dobbeltkulturel baggrund, der kender den lokale kultur og taler sproget på Offshore lokationen.

Dette er sund forretningsmæssig logik, men det giver samtidigt mulighed for at danske medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, kan drage fuldt udbytte af deres sproglige og kulturelle kompetencer – kompetencer som måske ikke altid har været til fordel for dem.
For IT Offshore gælder der en ekstra spændende vinkel på CSR. Nemlig det forhold, at kunder der anvender IT Offshore gennem deres engagement naturligt deltager i CSR aktiviteterne og derfor også bør have tilsvarende kredit for dette CSR engagement. Med andre ord ligger der en mulighed åben for at lave en sund forretningsmæssig beslutning, samtidigt med at man som virksomhed tager et aktivt socialt ansvar – såvel nationalt som internationalt.

Hans Henrik Groth
Direktør inCaptiva Offshore Solutions
hhg@incaptiva.dk

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +2 (from 2 votes)

IT Offshore – en kulturel berigelse

August 1st, 2011

IT Offshore – en kulturel berigelse
Internationalitet har længe været et af de gode ord på CV’et – en egenskab, som mange stræber efter at opnå i deres arbejdsliv og deres private liv. Vi rejser oftere og fjernere og sidder med en følelse af, at nu er vi virkelig internationalt orienteret. Ofte oplever jeg dog, at vi mødes med kollegaer fra hele verden – iklædt det samme tøj, siddende i mødelokaler som er identiske og med rette corporate holdninger, som kun krydres lokalt hvis kollegaen er ”en af dem med dårlige engelsk kundskaber”, for naturligvis tale vi det samme sprog og helst til perfektion. Med andre ord er der en tendens til, at vi først er internationale, når vi alle er ens. Hvor blev kulturen af? Hvor blev diversiteten af? Hvor blev alt det spændende af og det der kan udvide vores personlige horisont og vores indsigt?

Jeg synes i virkeligheden slet ikke, vi er så fantastisk internationale – nok blot noget så kedeligt som ens – og jeg synes det er ærgerligt. Jeg hører til den gruppe af mennesker, der synes det er helt på sin plads at kunne føle, hvor jeg er i verden, når jeg træder ind af døren i vores Offshore Development Center i Cairo, Ægypten. Det skal være Ægypten og ikke et look a like Danmark.

I mit arbejde med IT Offshore har jeg ubevidst søgt det fremmede – søgt den kulturelle oplevelse og er blevet et rigere menneske. Jeg har selv haft fornøjelsen af at arbejde og rejse i Østeuropa, haft et tæt samarbejde med kollegaer i muslimske lande og arbejdet tæt sammen med danske kollegaer med dobbelt kulturel baggrund. Det er en fornøjelse at kunne berige sit arbejdsliv med inspiration fra andre kulturer og derigennem udvide sin egen kulturelle forståelse, indsigt og ikke mindst respekt for andre.

Respekt og forståelse er netop også hovedbestanddelen af en af de væsentligste forudsætninger for at opnå succes med IT offshore, nemlig den kulturelle forståelse og dermed evnen til at bygge bro mellem to kulturer. En forståelse, som kun sikres gennem fuld lokal forankring Offshore såvel som Onshore.

Jeg kan kun opfordre til at tage springet, når man nu kan blive kulturelt beriget samtidigt med at man opnår en forretningsmæssig værdi.

Hans Henrik Groth
Direktør inCaptiva Offshore Solutions
hhg@incaptiva.dk

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +2 (from 2 votes)

Ægypten – “Offshoring Destination of the Year”

July 22nd, 2010

Ægypten er netop blevet kåret som bedste IT Offshore destination i 2010 af European Outsourcing Association (EOA).
Efter en flot placering som nummer 6 på A.T. Kearney Global Services Location Index™ i slutningen af 2009, er dette endnu en blåstempling af Ægypten som et rigtigt spændende Offshore land.

Netop valget af det rigtige Offshore land var emnet for mit sidste blog indlæg og af gode grunde, da det er en irreversibel beslutning som har afgørende betydning i år fremad – man køber jo heller ikke hus uden lige at undersøge om der er planlagt en motorvej i baghaven.

Det fremadrettede perspektiv er uendeligt vigtigt i valg af land til IT Offshore så man ikke vælger en gren der allerede er halvt savet over.  Kåringen af Ægypten som bedste Offshore destination er derfor dobbelt interessant idet Ægypten også i årene fremover tegner til at blive en Nearshore lokation med en rolig og stabil udvikling i lønninger.   Ægypten og i særdeleshed Cairo byder på muligheden for et stabil samfundsmæssigt grundlag, der ikke udvandes af lønstigninger og flaskehalse på dygtige medarbejdere.

Når Star Alliance selskabet EgyptAir fra 1.oktober åbner direkte rute mellem Cairo og København bliver Ægypten for alvor et Nearshore land med en rejsetid på godt 4 timer.

Alt i alt et særdeles spændende Offshore land, som også vil kunne agere gate way til det meget interessante arabisksprogede marked i regionen.  Vi hjælper selv virksomheder der udover at placere deres IT udvikling i vores Offshore Development Center i Cairo også ønsker lokal støtte i forhold til det lokale regionale marked.

Hans Henrik Groth
Direktør inCaptiva Offshore Solutions
hhg@incaptiva.dk

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +1 (from 1 vote)

IT Offshore – hvordan vælger man land?

May 26th, 2010

Valg af IT Offshore land

Valg af IT Offshore land er (naturligvis) en strategisk beslutning for en virksomhed, der ønsker at outsource IT- udvikling eller IT-drift til et Offshore land.  Imidlertid ses det dog ofte, at der er alt for lidt fokus på valg af land og mere fokus på en tilfældig kontakt til en leverandør eller en specifik opgaves tekniske behov.

Det er en fejl – en af de store.  Selvom besparelserne ofte er umiddelbare, bør et Offshore engagement ses som et langsigtet samarbejde og vurderingen af landet bør naturligvis matche dette.

I vurderingen bør man se på såvel makro som mikro forhold og holde resultaterne op mod det forventede engagements omfang og tidshorisont.
Den professionelle Offshore samarbejdspartner bør naturligvis være behjælpelig med at strukturere strategien for engagementet og naturligvis give en objektiv vurdering af landet som helhed.

Sammenholdt med andre eksterne vurderinger og virksomhedens egne er det således muligt at få tilstrækkeligt beslutningsgrundlag uden at skulle afsætte væsentlige ressourcer til arbejdet.  Analysen er imidlertid vigtig og kan vise sig essentiel for det samlede udbytte.
Der eksistere naturligvis en række relevante forhold som er virksomheds eller opgave specifik, men der er også en række generelle forhold der i alle tilfælde skal vurderes.

IT Offshore landets generelle stabilitet

Ofte er IT Offshore lande placeret i regioner med mindre sikkerhedsmæssig og/eller økonomisk stabilitet end vi kender fra Danmark.  En vurdering af den sikkerhedsmæssige situation er derfor vigtig for at sikre contingency i aktiviteten og for at sikre, at danske medarbejdere frit kan, og ikke mindst vil, foretage rejser til landet.

Den økonomiske stabilitet i Offshore landet er af tilsvarende stor betydning, da den økonomiske udvikling i flere lande betyder at den umiddelbare økonomiske fordel hastigt reduceres af inflation og efterfølgende lønstigninger.

IT medarbejder talentmasse – Offshore

En af de helt afgørende fordele ved at anvende IT Offshore er at der ofte er større tilgang til højtuddannede, velkvalificerede og stærkt motiverede medarbejdere.  Derfor er det også essentielt at sikre sig at der også fremadrettet vil være et solidt rekrutteringsgrundlag.

Forretningskultur:  Ligeså åbenlyst vigtigt det er at være i stand til at forstå hinanden på det forretningsmæssige plan ligeså overset er det desværre ofte og alt for mange gode muligheder spildes i alle brancher, når forretningskulturerne ligger for langt fra hinanden til at kunne mødes.

Kulturel parathed og åbenhed:  Er lige som forretningskulturen helt essentiel og et rigtigt valg  heraf kan spare en for mange udfordringer senere.  Kulturen er og skal være forskellig, men det er vigtigt at der eksistere en åbenhed og en parathed i såvel den danske organisation som blandt offshore medarbejdere.

Sproglige kompetencer: Sproglige kompetencer er naturligvis essentielle for at kunne kommunikere hurtigt og forståeligt.  De sproglige kompetencer kan være stærkt varierende og der kan være stor variation imellem de mundtlige og de skriftlige kompetencer.  Det skal dog også her nævnes, at danske medarbejdere også ofte er dem der trækker det korteste strå på de sproglige kompetencer.

Tidszone problematik:  Mange ting kan man forbedre gennem uddannelse og organisering, men geografien ligger rimelig fast.  Derfor er tidszone problematikken også væsentlig at have med i vurderingen.  Små tidsforskelle lever vi typisk med uden problemer, men når man kun har ganske få timers eller slet intet overlap i forhold til en normal dansk arbejdsdag stilles der pludselig endog meget store krav til organiseringen eller til medarbejderes velvilje til at arbejde på skæve tidspunkter.

Transporttid:  Selvom et professionelt Offshore setup inkluderer webkonference systemer etc. vil der være behov for fysiske rejser og transporttiden er derfor ikke uvæsentlig.

Hvis man ønsker at studere en grundig analyse af offshore lande henvises til A.T. Kearney The Shifting Geography of Offshore, 2009, hvor jeg med glæde kan konstatere at inCaptiva Offshore Solutions eget ODC land Ægypten (Cairo) ligger på en fin 6. Plads, særligt da tidszone problematikken ikke har været en del af vurderingen fra A.T.Kearney, da analysen er verdensomspændende.

Hent A.T. Kearney’s benchmark analyse af IT Offshore lande

Hans Henrik Groth
Direktør inCaptiva Offshore Solutions
hhg@incaptiva.dk

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +1 (from 1 vote)