Archive for May, 2010

IT Offshore – hvordan vælger man land?

May 26th, 2010

Valg af IT Offshore land

Valg af IT Offshore land er (naturligvis) en strategisk beslutning for en virksomhed, der ønsker at outsource IT- udvikling eller IT-drift til et Offshore land.  Imidlertid ses det dog ofte, at der er alt for lidt fokus på valg af land og mere fokus på en tilfældig kontakt til en leverandør eller en specifik opgaves tekniske behov.

Det er en fejl – en af de store.  Selvom besparelserne ofte er umiddelbare, bør et Offshore engagement ses som et langsigtet samarbejde og vurderingen af landet bør naturligvis matche dette.

I vurderingen bør man se på såvel makro som mikro forhold og holde resultaterne op mod det forventede engagements omfang og tidshorisont.
Den professionelle Offshore samarbejdspartner bør naturligvis være behjælpelig med at strukturere strategien for engagementet og naturligvis give en objektiv vurdering af landet som helhed.

Sammenholdt med andre eksterne vurderinger og virksomhedens egne er det således muligt at få tilstrækkeligt beslutningsgrundlag uden at skulle afsætte væsentlige ressourcer til arbejdet.  Analysen er imidlertid vigtig og kan vise sig essentiel for det samlede udbytte.
Der eksistere naturligvis en række relevante forhold som er virksomheds eller opgave specifik, men der er også en række generelle forhold der i alle tilfælde skal vurderes.

IT Offshore landets generelle stabilitet

Ofte er IT Offshore lande placeret i regioner med mindre sikkerhedsmæssig og/eller økonomisk stabilitet end vi kender fra Danmark.  En vurdering af den sikkerhedsmæssige situation er derfor vigtig for at sikre contingency i aktiviteten og for at sikre, at danske medarbejdere frit kan, og ikke mindst vil, foretage rejser til landet.

Den økonomiske stabilitet i Offshore landet er af tilsvarende stor betydning, da den økonomiske udvikling i flere lande betyder at den umiddelbare økonomiske fordel hastigt reduceres af inflation og efterfølgende lønstigninger.

IT medarbejder talentmasse – Offshore

En af de helt afgørende fordele ved at anvende IT Offshore er at der ofte er større tilgang til højtuddannede, velkvalificerede og stærkt motiverede medarbejdere.  Derfor er det også essentielt at sikre sig at der også fremadrettet vil være et solidt rekrutteringsgrundlag.

Forretningskultur:  Ligeså åbenlyst vigtigt det er at være i stand til at forstå hinanden på det forretningsmæssige plan ligeså overset er det desværre ofte og alt for mange gode muligheder spildes i alle brancher, når forretningskulturerne ligger for langt fra hinanden til at kunne mødes.

Kulturel parathed og åbenhed:  Er lige som forretningskulturen helt essentiel og et rigtigt valg  heraf kan spare en for mange udfordringer senere.  Kulturen er og skal være forskellig, men det er vigtigt at der eksistere en åbenhed og en parathed i såvel den danske organisation som blandt offshore medarbejdere.

Sproglige kompetencer: Sproglige kompetencer er naturligvis essentielle for at kunne kommunikere hurtigt og forståeligt.  De sproglige kompetencer kan være stærkt varierende og der kan være stor variation imellem de mundtlige og de skriftlige kompetencer.  Det skal dog også her nævnes, at danske medarbejdere også ofte er dem der trækker det korteste strå på de sproglige kompetencer.

Tidszone problematik:  Mange ting kan man forbedre gennem uddannelse og organisering, men geografien ligger rimelig fast.  Derfor er tidszone problematikken også væsentlig at have med i vurderingen.  Små tidsforskelle lever vi typisk med uden problemer, men når man kun har ganske få timers eller slet intet overlap i forhold til en normal dansk arbejdsdag stilles der pludselig endog meget store krav til organiseringen eller til medarbejderes velvilje til at arbejde på skæve tidspunkter.

Transporttid:  Selvom et professionelt Offshore setup inkluderer webkonference systemer etc. vil der være behov for fysiske rejser og transporttiden er derfor ikke uvæsentlig.

Hvis man ønsker at studere en grundig analyse af offshore lande henvises til A.T. Kearney The Shifting Geography of Offshore, 2009, hvor jeg med glæde kan konstatere at inCaptiva Offshore Solutions eget ODC land Ægypten (Cairo) ligger på en fin 6. Plads, særligt da tidszone problematikken ikke har været en del af vurderingen fra A.T.Kearney, da analysen er verdensomspændende.

Hent A.T. Kearney’s benchmark analyse af IT Offshore lande

Hans Henrik Groth
Direktør inCaptiva Offshore Solutions
hhg@incaptiva.dk

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +1 (from 1 vote)